Prejsť na obsah
MERNÉ STREDISKO

Vo výrobných priestoroch spoločnosti sa nachádza klimatizované merné stredisko s 3D meradlom výrobcu Global Lite 07.10 07 a DEA typ IOTA 0103
s operačným priestorom 1350x600x300. Namerané hodnoty sú automaticky vyhodnocované prostredníctvom špeciálneho softvéru a výsledky spracovávané v tlačenej forme.
Merné stredisko je vybavené aj optickým profil projektorom výrobcu. Mitutoyo typ  PJ-A3010F-200.

Návrat na obsah