Prejsť na obsah
CERTIFIKÁCIA

Spoločnosť  STROJSPOL je od 30.01.2006 držiteľom certifikátu na systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009.
Certifikáciu vykonal akreditovaný certifikačný orgán EU, ELBACERT a.s.
Platnosť certifikátu nie je regionálne ohraničená.

STROJSPOL je držiteľom platnej bezpečnostnej previerky Národného bezpečnostného úradu EU/NATO pre stupeň utajenia „Vyhradené“, „Dôverné“.
Na základe bezpečnostnej previerky  sa spoločnosť môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami pre výrobu produktov
leteckého a zbrojného priemyslu.Návrat na obsah