Prejsť na obsah
STROJSPOL s.r.o.

bol založený v januári 1993 z vlastných zdrojov bez zahraničnej kapitálovej účasti.

Výrobný komplex spoločnosti pozostávajúci z výrobných priestorov, administratívnej budovy, skladov, technológii a príslušenstva je vo vlastníctve spoločnosti. Komplex je situovaný v priemyselnej časti mesta Ilava, ktorá sa nachádza 130 km od Bratislavy.  

STROJSPOL sa od svojho založenia špecializuje na výrobu produktov pre:

  • automobilový,

  • elektrotechnický,

  • strojársky,

  • letecký,

  • zbrojársky priemysel.


Produkty sú vyrábané na CNC frézach, CNC sústruhoch a sústružníckych automatoch. Vo výrobných priestoroch spoločnosti sa nachádza klimatizované merné
stredisko s 3D meradlom výrobcu DEA typ IOTA 0103 a optický profil projektor výrobcu Mitutoyo typ  PJ-A3010F-200.

Od januára 2006 je STROJSPOL certifikovaný na systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009.
STROJSPOL je držiteľom platnej bezpečnostnej previerky Národného bezpečnostného úradu  EU/NATO pre stupeň utajenia „Vyhradené“, „Dôverné“.

V súčasnej dobe STROJSPOL zamestnáva na trvalý pracovný pomer 45 výrobných pracovníkov a zastáva významné miesto
v dodávkach produktov pre dlhodobých zákazníkov z Rakúska a Belgicka. Okrem Rakúska a Belgicka STROJSPOL exportuje produkty do Nemecka,
Holandska a Mexika. Zahraničná produkcia STROJSPOLU zaberá až 95 % z celkového objemu výroby spoločnosti.
Rozšírením výrobných priestorov a doplnením  výrobných technológii je STROJSPOL  schopný objem výrobného procesu zvýšiť a uspokojiť požiadavky zákazníkov s novými dlhodobými projektami.

Spoločnosť STROJSPOL sa podieľa aj na vzdelávaní a výcviku nových strojárskych odborníkov v kooperácii so Stredným odborným učilišťom v Dubnici nad Váhom, ktoré má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní nových mladých strojárskych pracovníkov. V rámci duálneho štúdia v našej spoločnosti vykonávajú vybraní žiaci od druhého po štvrtý ročník štúdia odborný výcvik a prax. Po úspešnom ukončení štúdia majú najlepší z nich možnosť zamestnať sa v STROJSPOLE ako trvalí zamestnanci.

Návrat na obsah